De Lachende Cavalier

Geschiedenis voor een breed publiek

BLOGBOEK

TomTom voor geschiedenis

Posted on November 20, 2013 at 12:05 AM Comments comments (0)

HISGIS, een historisch geografisch informatiesysteem is een nieuwe kaart rijker: die van Amsterdam. Iedereen die het leuk vindt kan nu zelf aan de slag met historische gegevens uit de 19e eeuw, verspreid over de stadsplattegrond. Tijdreizen komt zo erg dichtbij…
(Het complete artikel, inclusief afbeeldingen, is 19 november gepubliceerd op Kennislink.nl)

Geografische informatie...

Read Full Post »

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.